TRANG CHỦ  
 
 

Tự làm vôn kế sử dụng arduino


Đây là một mạch hữu ích cho những người yêu Arduino và những người thí nghiệm. Đây là một vôn kế đơn giản, có thể đo điện áp đầu vào dc một cách an toàn trong khoảng từ 0 đến 30V. Ban Arduino có thể được cung cấp từ một pin 9V tiêu chuẩn, như thường lệ.

Như bạn có thể biết, các đầu vào tương tự của Arduino có thể được sử dụng để đo điện áp DC giữa 0 và 5V (khi sử dụng điện áp chuẩn 5V tiêu chuẩn tương tự) và phạm vi này có thể được tăng lên bằng cách sử dụng hai điện trở để tạo ra một bộ chia điện thế. Bộ chia điện áp làm giảm điện áp được đo lường trong phạm vi của đầu vào analog Arduino. Mã trong phác họa Arduino sau đó được sử dụng để tính toán điện áp thực tế đang được đo.

điện áp divider mạch

Các cảm biến tương tự trên bảng Arduino cảm giác điện áp trên pin tương tự và chuyển đổi nó thành một định dạng kỹ thuật số có thể được xử lý bởi các vi điều khiển. Ở đây, chúng tôi đang cho điện áp đầu vào cho chân tương tự (A0) bằng cách sử dụng một mạch chia điện áp đơn giản bao gồm điện trở R1 (100K) và R2 (10K). Với các giá trị được sử dụng trong bộ chia điện áp, có thể nạp điện áp từ 0V đến 55V vào bảng Arduino. Các đường giao nhau trên mạng điện áp divider kết nối với các pin tương tự Arduino tương đương với điện áp đầu vào chia cho 11, do đó, 55V ÷ 11 = 5V. Nói cách khác, khi đo 55V, chân tương tự Arduino sẽ ở điện áp tối đa là 5V. Vì vậy, trên thực tế, tốt hơn là gắn nhãn vôn kế này là "0-30V DVM" để thêm một lề an toàn!

gần nguyên mẫu đã hoàn thành

Ghi chú

 • Nếu đọc hiển thị không khớp khi so sánh với DVM trong phòng thí nghiệm của bạn, hãy sử dụng DMM chính xác để tìm kháng R1 và R2 và thay thế R1 = 100000.0 và R2 = 10000.0 trong mã với các giá trị đó. Tiếp theo kiểm tra nguồn cung cấp 5V với DVM phòng thí nghiệm tại GND và 5V pins trên bảng Arduino. Nó có thể cung cấp cho bạn ít hơn (ví dụ 4.95V), thay thế giá trị vào mã vout = (giá trị * 5,0) / 1024,0 (tức là thay thế giá trị 5.0 để đọc V thực tế, trong trường hợp này 4.95V). Hơn nữa, luôn luôn cố gắng sử dụng chính xác 1% khoan dung kháng cho R1 và R2.
 • Các giá trị điện trở (R1 & R2) trong sơ đồ mạch cung cấp một số bảo vệ quá áp sau đó đo điện áp thấp. Giữ nó trong tâm trí rằng bất kỳ điện áp đầu vào cao hơn khoảng 55V có thể chiên các Arduino. Không có sự bảo vệ nào khác (đối với điện áp tăng, điện áp ngược hoặc điện thế cao hơn) được kết hợp trong mạch này!

Bản vẽ vôn kế kỹ thuật số Arduino

/ * 
DC Voltmeter 
Một Arduino DVM dựa trên khái niệm điện áp divider 
TKHareendran 
* / #include
 <liquidcrystal.h style="box-sizing: border-box;">
LiquidCrystal lcd ( 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 ); int analogInput = 0 ; float vout = 0.0 ; float vin = 0.0 ; float R1 = 100000.0 ; / / kháng R1 (100K) -Xem văn bản! float R2 = 10000,0 ; / / kháng chiến của R2 (10K) - xem văn bản! giá trị int = 0 ; thiết lập void   
 
 
 
 
 
 
() { 
  pinMode ( analogInput , INPUT ); 
  lcd . bắt đầu ( 16 , 2 ); 
  lcd . in ( "DC VOLTMETER" ); } Trống loop () { // đọc giá trị tại ngõ vào analog 
  giá trị = analogRead ( analogInput ); 
  vout = ( giá trị * 5,0 ) / 1024,0 ; / / xem văn bản 
  vin = vout / ( 


     R2 / ( R1 + R2 )); if ( vin < 0,09 ) { 
  vin = 0.0 ; / / để ngăn chặn đọc không mong muốn! } 
lcd . setCursor ( 0 , 1 ); 
lcd . in ( "INPUT V =" ); 
lcd . in ( vin ); 
chậm trễ ( 500 ); } 
   
 
</liquidcrystal.h>

Sơ đồ mạch Arduino DVM

biểu đồ vôn kế kỹ thuật số arduino

Các bộ phận

 • Ban Arduino Uno
 • Điện trở 100K
 • Điện trở 10K
 • Điện trở 100R
 • Lò có Đặt trước 10K
 • Màn hình LCD Parallel 16x2 (Tương thích trình điều khiển Hitachi HD44780)
 
(Nguồn: https://www.electroschematics.com/9351/arduino-digital-voltmeter/)


GỬI BÌNH LUẬN
Email:
Họ và tên:
Website:
Comment:
Gửi
 
 
DANH MỤC
 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
Tự làm vôn kế sử dụng arduino
 
Hướng dẫn nạp firmware cho module ESP8266
 
 
 
 
 
Trang chủ        

 
Developed by HungPaladin
Asp.net & SQL Server 2008
Website: hung.com.vn - Email: hung@hung.com.vn

Ym: hungpaladin - Skype: hungpaladin