TRANG CHỦ  
 
 

Formula to find Bearing, when two different points latitude, longitude is given:

Bearing from point A to B, can be calculated as,

β = atan2(X,Y),

where, X and Y are two quantities and can be calculated as:

X = cos θb * sin ∆L

Y = cos θa * sin θb – sin θa * cos θb * cos ∆L

Lets us take an example to calculate bearing between the two different points with the formula:

  • Kansas City: 39.099912, -94.581213
  • St Louis: 38.627089, -90.200203

So X and Y can be calculated as,

X =  cos(38.627089) * sin(4.38101)

X  = 0.05967668696

And

Y = cos(39.099912) * sin(38.627089) – sin(39.099912) * cos(38.627089) * cos(4.38101)

Y = 0.77604737571 * 0.62424902378 – 0.6306746155 * 0.78122541965 * 0.99707812506

 Y = -0.00681261948

So as, β = atan2(X,Y) = atan2(0.05967668696, -0.00681261948)

           β = 96.51°

This means, from Kansas City if we move in 96.51° bearing direction, we will reach St Louis.

 
(Nguồn: https://www.igismap.com/formula-to-find-bearing-or-heading-angle-between-two-points-latitude-longitude/)


GỬI BÌNH LUẬN
Email:
Họ và tên:
Website:
Comment:
Gửi
 
 
DANH MỤC
 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
Hướng dẫn setup đầu cuối (Callib) esc khi mới mua và sử dụng lần đâu
 
Những lưu ý khi setup mạch CC3D
 
Giới thiệu firmware iNav
 
hướng dẫn setup apm, PX4, Pixhawk
 
Khắc phục lỗi mất kết nối cổng com khi Update firmware cho mạch F3, F4
 
Tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ GPS
 
Cách tính góc giữa 2 điểm định vị GPS
 
GIAO THỨC ONESHOT ESC LÀ GÌ
 
 
 
 
 
Trang chủ        

 
Developed by HungPaladin
Asp.net & SQL Server 2008
Website: hung.com.vn - Email: hung@hung.com.vn

Ym: hungpaladin - Skype: hungpaladin