TRANG CHỦ  
 
 
Chuyển dữ liệu dòng thành cột trong SQL
Ngày đăng: 22/09/2015 09:56 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1762
ALWAYSON FAILOVER CLUSTER INSTANCE
Ngày đăng: 22/09/2015 09:48 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1070
Các bước cấu hình cài đặt AlwaysOn Availability Groups
Bài viết này sẽ nói rõ  Các bước cấu hình cài đặt AlwaysOn Availability Groups với mô hình đơn giản gồm 1 primary replica và 1 secondary replica. 2 replica này là 2 Instance nằm trên 2 Server khác nhau. 2 Server này là 2 member server trong 1 Domain và là 2 node của cùng 1 WSFC.
Ngày đăng: 22/09/2015 09:46 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1965
Giải pháp đồng bộ dữ liệu AlwaysOn trong SQL Server

AlwaysOn là 1 giải pháp toàn diện, đơn giản và linh hoạt đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống (High Availability) và khả năng phục hồi dữ liệu sau thảm họa (Disaster Recovery) mới được cung cấp trong SQL Server 2012.

Ngày đăng: 22/09/2015 09:37 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 2194
Lấy giá trị ID tự tăng vừa Insert vào bảng
Ngày đăng: 19/02/2014 14:27 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 2398
Tìm hiểu view, cách sử dụng view trong SQL
Ngày đăng: 19/02/2014 00:07 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 4328
Các Chế Độ Phục Hồi Của Database
Ngày đăng: 08/02/2014 16:17 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1327
Các Kiểu Backup Trong SQL Server
Ngày đăng: 08/02/2014 16:13 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 2252
Khôi phục lại dữ liệu sau khi xóa trong SQL
Ngày đăng: 08/02/2014 16:06 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1788
Script backup toàn bộ databse trong SQL Server
Ngày đăng: 08/02/2014 16:03 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1214
Script kiểm tra các kết nối đến SQL Server
Ngày đăng: 08/02/2014 16:02 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1569
Transaction Trong SQL Server
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 2504
Sử dụng vòng lặp trong SQL
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 5968 - Tags: Lập trình SQL
Hàm ROW_NUMBER trong SQL và cách sử dụng
Hàm ROW_NUMBER được đưa vào từ bản 2005, dùng để trả về một con số tuần tự gắn với mỗi bản ghi (do đó có tên như vậy, số của bản ghi). Hàm này giúp giải quyết một số bài toán dễ dàng hơn. Bài viết này giới thiệu hai ứng dụng của hàm ROW_NUMBER
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 5543 - Tags: Lập trình SQL
Mã hoá dữ liệu trong SQL Server 2005
Mã hoá là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Những dữ liệu nhạy cảm như số CMT, số thẻ tín dụng, mật khẩu… cần phải được bảo vệ trước vô vàn mối nguy hiểm tấn công hiện nay. Trong SQL Server 2000 bạn có thể tự tạo các hàm của riêng mình hoặc sử dụng các DLL ngoài để mã hoá dữ liệu. Trong SQL Server 2005, các hàm và phương thức này được mặc định cho phép sẵn.
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1054
Select dòng thành cột ngăn cách bởi dấu phẩy trong SQL Server
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1591 - Tags: Lập trình SQL
Một số câu lệnh đặc biệt trong SQL
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1800
Chuyển kiểu datetime sang kiểu string trong SQL
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 4710
Tạo SQL Job Dùng Để Backup Database Hàng Ngày
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1147
Đồng bộ hóa dữ liệu trên 2 Database Server dùng SQL Server 2008
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1194
Thiết lập SQL Server luôn sẵn sàng
Giải pháp Database Mirroring giúp xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) có độ sẵn sàng cao trong SQL Server khá đơn giản và phù hợp với các CSDL loại vừa trở xuống.
Ngày đăng: 01/01/2014 12:00 - Người đăng: HungPaladin - Lượt xem: 1126
 
 
DANH MỤC
 
 
TAG CLOUD
Lập trình SQL
 
THỐNG KÊ ONLINE
Đang online: 63
Hôm nay: 143
Hôm qua: 142
Tuần này: 285
Tuần trước: 1,576
Tháng này: 25,048
Tháng trước: 35,273
Tất cả: 282,052
 
THỐNG KÊ PAGEVIEWS
Lượt khách hôm nay: 71
Pageviews hôm nay: 155
Tổng số Pageviews: 130282
Xem thống kê chi tiết
 
 
 
 
Trang chủ        

 
Developed by HungPaladin
Asp.net & SQL Server 2008
Website: hung.com.vn - Email: hung@hung.com.vn

Ym: hungpaladin - Skype: hungpaladin